Get Adobe Flash player
หน้าแรก ผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศ

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


ชื่อ นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์

วัน เดือน ปีเกิด

สัญชาติ ไทย         ศาสนา พุทธ

การศึกษา

ปริญญาเอก

ประวัติการทำงาน

-  2562   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ทำงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3

ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 25230

ดำรงตำแหน่งจังหวัดปราจีนบุรี

กุมภาพันธ์ 2562 -  ปัจจุบัน

หมายเลขโทรศัพท์

037-454508