Get Adobe Flash player
หน้าแรก ข่าวสำนักพุทธ

ระบบสารสนเทศ

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวสำนักพุทธ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เชิญส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

เอกสารเพิ่มเติมClick / ประกาศ / แผ่นพับ / โปสเตอร์

เชิญส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

เอกสารเพิ่มเติมClick / ประกาศ / แผ่นพับ / โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์วัดสว่างอารมณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ประจำปีนี้

๑. วันที่ ๒-๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และของทุกปี จะมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษา

๒. วันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว

๓. วันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีโครงการอบรมค่ายคุณธรรมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว

พระครูโอภาสจันทศิริ ตร.

เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกหอม ตําบลเมืองเก่า อําเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

บทความ อื่นๆ ...