Get Adobe Flash player
หน้าแรก ข่าวสำนักพุทธ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวสำนักพุทธ

พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 14.30 น. นายธวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด จัดพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในการก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.15 น. จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอุทิศกุศลแก่เจ้าที่เจ้าทางของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในการก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบรรดาข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...