พศจ.ปราจีนบุรี ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,945