พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ประสานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปราจีนบุรี”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และนายวีระ  จำลอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ประสานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด ณ วัดใหม่โพธิ์เย็น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,846