พศจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำหนตะวันออก

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำหนตะวันออก โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ร่วมประชุม ณ วัดใหม่โพธิ์เย็น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,748