Get Adobe Flash player
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
หน้าแรก

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสนห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนางนัทธมน  จินดาโชติ

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

จัดซื้อจัดจ้าง