Get Adobe Flash player
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
หน้าแรก

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสนห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนางนัทธมน  จินดาโชติ

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวและความเคลื่อนไหว

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
JA slide show
 

รายงานทางการเงิน

 

 

คณะสงฆ์

พระพิศาล ศึกษากร ดร.
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

 

พระปราจีนมุนี วิ. (ธ)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว