วัดอรัญญไพรศรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดอรัญญไพรศรี ตั้งอยู่ที่บ้านทาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีสังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.975732,101.572782ท ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 15 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 41817 อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดคันกั้นน้ำชลประทาน ทิศใต้ จดคลองกะพ้อใหญ่ ทิศตะวันออก จดแม่น้ำบางประกง ทิศตะวันตก จดคันกั้นน้ำชลประทาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 11.7 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว32 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 วิหาร กว้าง 13.5 เมตร ยาว 14 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2562 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 7.9 เมตร ยาว13.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์  จำนวน 3 หลัง อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 59 นิ้ว ปางสะดุ้งมาร พระประธานประจำศาลาการเปรียญ  กว้าง 49 นิ้ว ปางสะดุ้งมารปูชนียวัตถุ อื่นๆ ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อสิงห์ สร้างในปี 2479 พระพุทธรูปองค์ไม้หลวงพ่อดี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2480 เขตวิสุงคาม  กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 รูป ลำดับที่ 1 พระอาจารย์ติ่ง ลำดับที่ 2 พระอาจารย์ทองพูนลำดับที่ 3 พระอาจารย์ทองแดง ลำดับที่ 4 พระอาจารย์เท้า ลำดับที่ 5 พระอาจารย์บุญมี ลำดับที่ 6 พระอาจารย์ศรีพนาพิรมณ์ ปัจจุบันพระครูวิมลสิริสาร

วัดอรัญญไพรศรี เดิมมี ชื่อว่า วัดบ้านทาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.ใดไม่แน่ชัด วัดบ้านทาม สร้างขึ้นในบริเวณท้องทุ่ง ริมฝั่งแม่น้ำบางประกง แต่ก่อนซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นป่าทึบ ในลำแม่น้ำบางประกงแคบ ต่อมาได้เกิดไฟป่าไหม้ในป่าทึบฝั่งตรงข้าม และแรงลมพัดนำเปลวไฟป่ามาตกในบริเวณวัดทำให้เกิดไฟไหม้เสียหาย วัดบ้านทามจึงย้ายลงมาสร้างในสถานที่ปัจจุบัน และในขณะนั้นวัดบ้านทามมีเจ้าอาวาสชื่อ สุข และได้ดำเนินหารก่อสร้างอุโบสถโดยสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2464 เมื่อกรมพระยาวชิรญาณโรรส ทรงผนวช ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปที่กลุ่มแม่น้ำบางประกง เพื่อที่จะไปยังเมืองกบินทร์บุรี และเมื่อท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านมา ก็ได้เสด็จหยุดพักที่วัดบ้านทามแห่งนี้ ได้ทรงเห็นว่า มีป่าไม้ร่มรื่น มองดูสวยงามสะอาดตาและสงบเงียบ ก็ทรงพระราชดำรัช และตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดอรัญญไพรศรี ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง ในช่วงนั้นมีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป มีดังนี้ 1.พระอาจารย์ติ่ง 2.พระอาจารย์ทองพูน 3.พระอาจารย์ทองแดง 4.พระอาจารย์เท้า 5.พระอาจารย์บุญมี และในปี พ.ศ.2474 ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยมีแม่กิมเหล่ม แซ่เตี้ย เป็นผู้ให้การสนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยมีพระประธานในอุโบสถ คือ พระพุทธรูป บางสดุ้งมาร "หลวงพ่อสิงห์" และพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยไม้ในปัจจุบันเรียกว่าหลวงพ่อดี ประดิษฐานอยู่ด้วย และต่อมาใน พ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งขณะนั้นท่านเจ้าอาวาสก็คือ พระครูศรีพนาพิรมณ์ พ.ศ.2525 ได้ทำการบูรณะอุโบสถอีกครั้ง โดยมีพระครูวิมลสิริสาร เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นจนถึงปัจจุบัน


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114