อัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 

นางวารินทร์  สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
 
 
นายวีระ   จำลอง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

            
นางนงลักษณ์  แดงรัศมีโสภณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นางอาทิตยา  มากโสด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นายนรนาถ  การะนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางสาวธารทิพย์  เจนสัญญายุทธนักวิชาการศาสนาชำนาญการ

         
   

     นายอรรถพงศ์  จันทร์แก้ว     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวธีรตา  ซื่อตรง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

   
         
    นายพสิษฐ์  อัศววรจินดา
พนักงานขับรถยนต์
  นางณทัศนันท์  ชื่นอารมณ์
พนักงานทำความสะอาด
   

 


 

 

 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,762