อัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 นางวารินทร์  สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

 
 
ว่าง
 
 
 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

     vvvvvvvvvvvvv    vvvvvvvvvvvv    vvvvvvvvvvvv 
นางนงลักษณ์  แดงรัศมีโสภณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
      นางสาวธารทิพย์  เจนสัญญายุทธ     นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  

       นายอรรถพงศ์  จันทร์แก้ว      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

  นางสาวธีรตา  ซื่อตรง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
         
   

        นางรัชกร  พลาหาญวิชญ์           นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

         นางสาวณิชนันทน์ ธรรมสุนทร          นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ    
         
    นายพสิษฐ์  อัศววรจินดา
พนักงานขับรถยนต์
  นางพรทิพย์ เเข็งขัน
พนักงานทำความสะอาด
   

 


 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,010