อัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 

นายเพทาย  สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

 

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 
- ว่าง - 
 
....................................................
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
            
นางนงลักษณ์  แดงรัศมีโสภณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นางอาทิตยา  มากโสด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นายนรนาถ  การะนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางสาวธารทิพย์  เจนสัญญายุทธ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
         
    นายอิทธิพัฒน์  พ่วงมาลี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
  นายอรรถพงศ์  จันทร์แก้วนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ    
         
    นายพสิษฐ์  อัศววรจินดา
พนักงานขับรถยนต์
  นางสาวชลพรรษา  ศรีทับทิม
พนักงานทำความสะอาด
   

 


 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,200