พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 67 พรรษา พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจวัดที่ได้รับงบเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2) พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พศจ.ปราจีนบุุรี ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

วัดในจังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,976