พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ภาค 12 ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พศจ.ปราจีนบุรี ถวายความสะดวกแด่คณะสงฆ์ และร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลี ประโยค 1-2 หนตะวันออก ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12 พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค 12 ประจำปี 2565 (จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2565 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 คณะสงฆ์ภาค 12 (จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระปราจีนมุนี วิ. อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,447