วัดอัมพวันครุฑธราวาส อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดอัมพวันครุฑธราวาส ตั้งอยู่ที่บ้านบางกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.988722,101.460838 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 13 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 24736 อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดแม่น้ำ ทิศใต้ จดทุ่งนา ทิศตะวันออก จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2543 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2548 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2540 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 59 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 39 นิ้ว สูง 2 นิ้ว ปาง มารวิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 1/1/2489 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 10รูป ลำดับที่ 1 พระอาจารย์วาส ลำดับที่ 2 พระอาจารย์โมท ลำดับที่ 3 พระอาจารย์หรุ่น ลำดับที่ 4 พระอาจารย์จันทร์ ลำดับที่ 5 พระอาจารย์สวาท ลำดับที่ 6 พระอาจารย์สรั้น ลำดับที่ 7 พระอาจารย์สำราญลำดับที่ 8 พระอาจารย์ฮ้อ ลำดับที่ 9 พระสมุห์แฉ่ง ปัจจุบันพระครูอัมพรคุณารักษ์

วัดอัมพวันครุฑธราวาส ตั้งอยู่ที่ ต.บางกุ้ง-บ้านวังชัน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วัดอัมพวันครุฑธราวาส สร้างมาประมาณ100ปี พ.ศ.ไม่แน่ชัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก ปี พ.ศ.2489 และได้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่สอง ปี พ.ศ.2522


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,190