วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

วัดศรีโพธิมาลัย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.928457,101.572887 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 58 ไร่ 3งาน 10 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 6386 อาณาเขตวัดทิศเหนือ จดป่ายูคา บริษัทดับเบิ้ลเอ ทิศใต้ จดที่นายประมวล หลักชัยวิบูลย์ ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 วิหาร กว้าง 21เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2559 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 20 เมตร ยาว 65 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2557 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 79 นิ้ว สูง 125 นิ้วปางสะดุ้งมาร ปูชนียวัตถุ อื่นๆ ได้แก่ พระพุทธมิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ ปาง สมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง 69 นิ้ว สูง 79 นิ้ว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1 รูป ปัจจุบัน พระพิศาลศึกษากรตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน

วัดศรีโพธิมาลัย ตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เดิมชื่อสำนักสงฆ์พุทธมาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยคณะสงฆ์ ญาติโยม นายเคี้ยง แซ่ตั้ง และครอบครัวตระกูล สถิตมาลัยวงศ์เป็นผู้ถวายที่ดินให้ดำเนินการสร้างสำนักสงฆ์ ชื่อว่าสำนักสงฆ์พุทธมาลัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศให้ตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดศรีโพธิมาลัย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,883