วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

วัดสง่างาม เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2446 บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา จดทะเบียนเป็นวัด ในปี พ.ศ. 2456 ได้รับวิสุงามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่10 เมษายน พ.ศ. 2460 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้ง เมื่อได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ จวบจนถึงปัจจุบัน วัดสง่างาม มีเนื้อที่ 36 ไร่ 30 งาน 78 ตารางวา มีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2546


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,807