พศจ.ปราจีนบุรี ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แด่เจ้าอาวาสวัดเนินทอง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ได้ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แด่เจ้าอาวาสวัดเนินทอง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ วัดเนินทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 ประจำปี 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 25 เมตร ยาว 36 เมตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,919