พศจ.ปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ในอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 5 แห่ง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมถวายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  ณ  สำนักศาสนศึกษา ในอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. สำนักศาสนศึกษาวัดหนองไผ่ล้อม
2. สำนักศาสนศึกษาวัดคลองกลาง
3. สำนักศาสนศึกษาวัดทุ่งแฝก
4. สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพาณิชย์
และ 5. สำนักศาสนศึกษาวัดรัตนชมภู
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าสำนักศาสนศึกษาทุกแห่งเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,795