พศจ.ปราจีนบุรี ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดปราจีนบุรี  “บ้านใหม่โพธิ์เย็น”โดยมีคณะสงฆ์อำเภอบ้านสร้าง และคณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เข้าร่วมการประชุม ณ วัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,746