พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางอาทิตยา มากโสด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565 โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 พร้อมกำลังพล เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,781