พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการเจ้าคณะตำบลของคณะสงฆ์อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการเจ้าคณะตำบลของคณะสงฆ์อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมและกล่าวให้โอวาท จากนั้นนางวารินทร์ สิกขชาติ บรรยายถวายความรู้แด่คณะสงฆ์ผู้เข้าประชุม ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,818