พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี 2565 โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์อำเภอบ้านสร้าง ณ วัดกระทุ่มแพ้ว ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,848