พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นตรี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,866