พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114