พศจ.ปราจีนุบรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เเละพระเลขานุการทุกระดับชั้น ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 01/2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เเละพระเลขานุการทุกระดับชั้น ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 01/2566 โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้ามาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม มีเจ้าหน้าที่จากสรรพากร ร่วมบรรยายถวายความรู้ เรื่องการโอนเงินทำบุญผ่านระบบสรรพากร เเละสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมบรรยายถวายความรู้ในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี และเลขานุการเจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต 2 ณ วัดหัวกรด ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,034