พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพงศ์ จันทร์แก้ว และนางสาวณิชนันทน์ ธรรมสุนทร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114