พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจวัดที่ได้รับงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธารทิพย์  เจนสัญญายุทธ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกตรวจวัดที่ได้รับงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 วัด ดังนี้ วัดสามัคคีสุขาราม อ.ศรีมโหสถ และวัดท่าพาณิชย์ อ.กบินทร์บุรี และงบเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,097