พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546  ครั้งที่ 1/2566 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546  ครั้งที่ 1/2566 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว) โดยมีธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 รองเจ้าคณะภาค 12 เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 12 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองภาค 12 ณ ห้องประชุมพระพิศาลศึกษากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,018