พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2) โดยมีพระภาวนาพัฒนานุสิฐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11  เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง ให้คำแนะนำหลักคิดในการปฏิบัติตน พระครูสุธรรมธีรานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดจันทึก บรรยาย และเวลา 16.30 น. พระครูประโชติปริยัติคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรม  ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,103