พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจวัดที่ได้รับงบเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกตรวจวัดที่ได้รับงบเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,145