พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 20 ปี (พ.ศ.2566-2685)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางรัชกร พลาหาญวิชญ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 20 ปี (พ.ศ.2566-2685) โดยมีนายณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฯ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,152