พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางรัชกร พลาหาญวิชญ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมทวารวดี (403) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,156