พศจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินวัดสามัคคีพัฒนาราม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมาย นางนงลักษณ์  แดงรัศมีโสภณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินวัดสามัคคีพัฒนาราม ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,134