พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมบรรยายถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกระดับชั้น ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 05/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมบรรยายถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกระดับชั้น ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 05/2566 โดยมีพระครูประโชติปริยัติคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114