พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รังสิยศ งามฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายอรรถพงศ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบางกระเบา การนี้ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,271