พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๒ (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก)

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และนายอรรถพงศ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๒ (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก) โดยมีพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดและให้โอวาท ร่วมด้วยพระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๒ รองเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,190