วันที่ 2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี และมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,186