วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เรื่อง โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ "สังฆะเพื่อสังคม" และโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต (หนังสั้น) เรื่อง "พศ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต" ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,213