วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดโครงการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 ณ วัดสระมรกต วัดศูนย์กลางจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา (บริเวณโบราณสถานสระมรกต) ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ มีตัวแทนผู้ปกครองสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,247