วันที่ 27 มกราคม 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,202