โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิพัฒน์ พ่วงมาลี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูประสุตศีลคุณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานีตำรวจภูธร ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,200