พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 
นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายวีระ จำลอง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายอรรถพงศ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้น เป็นการประชุมหารือในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 402 (ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 94,309