พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางจารุณี กาวิล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 94,315