พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาสนาม อริโย เนื่องในโอกาสที่ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาดี เเละจัดโครงการขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอนาดี

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาสนาม อริโย เนื่องในโอกาสที่ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาดี เเละจัดโครงการขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอนาดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความรู้ตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานฯ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังปัญหาร่วมกัน แก้ไขปัญหาอุปสรรคและเพื่อให้คณะสงฆ์แต่ละอำเภอได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีพระมหาสนาม อริโย ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาดี เป็นประธาน ณ วัดรัตนเนตตาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
        ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสงฆ์อำเภอนาดี ได้รับความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 94,284