คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 102 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 102 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์และส่วนราชการที่เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,100