พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมการประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ

วันที่ 22 มกราคม 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมการประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานฯ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,108