โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 มกราคม 2566 โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดังนี้
- เวลา 11.00 น. จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 102 รูป โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์และส่วนราชการที่เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีปิดและพิธีลาสิกขา  โดยมีพระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,097