พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางรัชกร พลาหาญวิชญ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวณิชนันทน์ ธรรมสุนทร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,120