พศจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 จังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)​ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางรัชกร พลาหาญวิชญ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 จังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)​ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex) ​โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสระมรกต (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,074