โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิพัฒน์ พ่วงมาลี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูประสุตศีลคุณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานีตำรวจภูธร ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,355